• Hjelmeland Sparebank går inn med en større gave til det nye idrettsanlegget på Hjelmeland.

Bank bygger bane

Hjelmeland Sparebank går inn med en større gave til det nye idrettsanlegget på Hjelmeland.