Tips til deg som har barn som blogger

Barneombudet ønsker å bygge robuste bloggere som viser respekt til andre. De mener foreldre og skole bør ta del i barnas blogging.