Anmeldt etter kollisjon

Overholdt ikke vikeplikten.