Trafikkulykke på Ullandhaug

To personbiler var involvert, den ene føreren ble skadet.