• Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp)(til venstre) og Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H). Kristian Jacobsen

Arnstad:- Det har jeg ikke sagt!

Samferdselsminister Marit Arnstad bedyrer at hun ikke har stilt som betingelse at Stavangerregionen må innføre rushtidsavgift.