Innbrudd hos Madlamark legekontor

Tyvene fikk med seg kontanter.