• Levekårssjef Marit Bore mener kjøkken på sykehjemmene er unødvendig. Fredrik Refvem

- Ser ingen fordeler med eget kjøkken

Levekårsjef Marit Bore er svært godt fornøyd med at de fleste sykehjemmene får mat fra produksjonskjøkken.