Sint mann rev i stykker post

Lørdag morgen rev en 25-åring ut posten fra flere postkasser på Tau. Det gikk hardt ut over brevene.