• -Katten min fanget en mus, forteller Alfred Mjelde Meling som også finner ut at rektors elg kan synge. Far Gjert Meling og Lena Mjelde er godt fornøyd med måten skolen har ivaretatt Alfreds storebror på, så de er trygge på det skal gå godt også med lillebror. Marie von Krogh

Nå er Alfred venn med rektor

I høst begynner Alfred på skolen. Denne uka var han hos rektor og skrev navnet sitt i den store, røde boka. På Byfjord skole bruker de god tid på innskriving. Det har vi mye igjen for, er rektor overbevist om.