• Hittil har det gått bra for parhestene, varaordfører Pål Morten Borgli, Frp, t.v. som er fungerende ordfører mens sjefen, Stanley Wirak, Ap, ferierer. Jarle Aasland

Skattepengene renner inn i Sandnes

Koalisjonspartiene i Sandnes hevet skatteinntektene betydelig i budsjettet for 2013. Regnskapet for januar er oppmuntrende, kommunen tok inn hele 252,5 millioner.