• Bustadprisane veks og Nærbø veks. Men ko0r skal folk bu og kor skal bonden dyrka? No skal siste bit av grensa trekkjast. Ove Heimsvik

Kor skal grensene gå i Hå?

Kor skal folk bu, og kor skal bønder og husdyr ha sin plass? Grensene som skal trekkjast no, handlar ikkje om kommunegrenser, men om kor store stasjonsbyane i Hå skal få verta. Då sprekk fleirtalet.