• Antallet ulykker fortsetter å synke i Rogaland. Pål Christensen

Færre ulykker i Rogalands-trafikken

Bedre veier, bedre biler og bevisste trafikanter får æren for at antallet ulykker fortsetter å synke i Rogaland.