• Båten lå til kai i Arsvågen i kun tre minutter. Kyrre Lindanger

Boknafjord er på plass

Den nye gassferjen Boknafjord er satt inn i trafikk over Boknafjorden.