• Oddvar Tengesdal er lensmann i Hå.

Flere tyr til vold og trusler

– Antallet anmeldelser for vold og trusler mot polititjenestemenn er fortsatt lavt på Jæren, men utviklingen uroer meg, innrømmer Oddvar Tengesdal.