• Kåre Seldal i dugnadsgjengen viser hvordan den ene langveggen er angrepet av svertesopp, bare to år etter at den ble vasket. Helene Andreassen

Riksantikvarens maling holder ikke for kirken

Det er to år siden Høle kirke ble vasket. Nå er vestveggen så dårlig at den måtte vaskes igjen. Dugnadsgjengen skylder på Riksantikvaren.