• Slik skal den nye skolen se ut.

Ny Bryne-skole blir forsinket

Ekstrarunden som fylkespolitikerne satte i gang for å kutte kostnader, fører til at den nye prestisjeskolen på Bryne ikke vil stå ferdig til skolestart 2014.