• Å komme seg til Preikestolen i januar kan være en utfordring. Frivillige friluftsorganisasjoner som har kompetanse på denne typen turer er skeptiske til å stille med ledsagere. Pål Christensen

Frivillige vil ikke stille Preikestol-guider

Frivillige friluftsorganisasjoner er skeptiske til forslaget om frivillige ledsagere for turister som vil til Preikestolen.