• Papirløse er en av de mest sårbaregruppene i Norge og Europa i dag, da de står uten mange grunnleggende rettigheter.

Sola vil hjelpe papirløse

Et bredt flertall i Sola kommunestyre vedtok torsdag å be rådmannen sørge for at papirløse i kommunen får nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp.