Brann i container i skolegården

Politiet forsøker å finne ut hvordan det oppstod brann i en container på Madlavoll skole.