• Festivalsjef Odd Langhelle har travle dager før Blink. Nå bygges det for fullt for å få alt klart til torsdag. Carina Johansen

30 jobber 12-timersdager for Blink

30 arbeidere jobber 12-timersdager for å få alt klart til Blinkfestivalen. To tusen meter med gjerder skal på plass, i tillegg kommer asfaltering og tribuner.