• Dette kjente jærhuset under seilermerket ved nedkjørselen til Sele havn er nå kommet opp igjen - som erstatningshytte, 15 kvadratmeter mindre enn den som sto på plassen. Geir Sveen

Hytta som ikke kunne bygges

Vil du ha i dag ha ny hytte i Jærstrendene landskapsverneområde, har du en mulighet. Kjøp en gammel, riv og bygg nytt. Men det gjaldt ikke for John Sele.