• Visit Dalane avvikles.

Visit Dalane avvikles

Dårlig økonomi tvinger Visit Dalane til å avvikle driften.