• Karina Sanni ønsket å finne ut av hvilken status hverdagsmiddagen hadde blant småbarnsmødre. PRIVAT

Middag er fortsatt høytid

— Småbarnsmødre vil ikke åpne døra eller ta telefonen under middagen, sier Karina Sanni, som skrev mastergradsoppgaven sin om middag i de norske hjem i Stavanger.