Stortingsrepresentantene sterkt uenig i å flytte prematur-tilbud

Helse— og omsorgsdepartementet skal vurdere om tilbudet for ekstrempremature født før uke 26 i Stavanger og Bergen skal slås sammen.