Vil nekte naboen å røyke på egen terrasse

Vi klager mindre på støy, men mer på røyk.