• Flertallet i fylkets samferdselsutvalg, det vil si Høyre, Frp og Magne Audun Kloster fra KrF valgte å ikke si noe om å bruke bompenger på Bybrua som sikkerhet hvis finansieringen i Ryfast svikter da saken var oppe i dag. Fredrik Refvem

Ville ikke provosere på Hundvåg

Flertallet i fylket valgte å ta ut den brennbare formuleringen som åpnet for å gjeninnføre bom på Bybrua i Stavanger. I stedet ble det vedtatt å droppe å forhåndsinnkreve bompenger til Ryfast på ferjene.