Kommunen anmeldte trusler

Truet ansatte og varaordfører på grunn av for få stemmelokaler.