- All informasjon skal i utgangspunktet være åpen

Leder ved Stavanger barnevernsenter er klar på at informasjon om rusproblematikk bør komme frem dersom det er identifisert