• Debatten gikk høyt da Amdal Miljø Container møtte naboene på Lura til folkemøte i mars. Bedriften vil utvide virksomheten, til store protester. Morten Nyberg (t.v.), Roar Øglænd fra 2020Park, Annelin Tangen (Ap), Magne Amdal fra Amdal Miljø Container AS og Magnus Klepp studerer kartet til 2020Park som viste hvordan det ville se ut med 500 nye boenheter på området. Svein Hagen

Stavanger-rådmannen kommer Amdal i møte

Amdal Miljø Container bør få utvide åpningstiden på mandager, og tillatelse til å motta og mellomlagre ulike typer farlig avfall.