• Svend Møller, Marita Stangeland og Alf Sigurd Kvia inviterer til felles julefeiring på Bryne. Reidun Gudmestad

Ingen treng å sitja åleine på Jæren

Jul på Røde Kors-huset er ein god måte å feira jul på for den som ønskjer eller treng eit alternativ.