• Kenny Rettore (i midten) er mannen som i særlig grad har stått i spissen for at Høyre skal legge inn eiendomsskatt på verk og bruk. Til venstre partifelle Olav Birkeland, til høyre KrFs Oddny Helen Turøy, også hun for eiendomsskatten. Jarle Aasland

Høyre, KrF og Venstre legger inn eiendomsskatt

Der Ap, Sv og Sp ikke våger på grunn av samarbeidspartner Frp, legger opposisjonen med Høyre, Venstre og KrF inn 35 millioner kroner i eiendomsskatt på verk og bruk i Sandnes.