Her kjem fylkets største skule

Nei, Janne Johnsen har ikkje begynt i anleggsbransjen. Fylkesordføraren har likevel starta arbeidet på det som skal bli fylkets største skule.