• – Det er en beklagelig sak, grunnet et sammentreff av uheldige omstendigheter, sier dommer Torbjørn Husebø til Aftenbladet. Jan Tore Glenjen

Avlyttingssak sinket av arkiv-rot

Ingrid Ottesens kamp mot påstått ulovlig telefonavlytting er blitt sinket med flere måneder. Grunn: Stavanger tingrett arkiverte ankesaken ved en feil, i stedet for å sende den til lagmannsretten.