• Det snaut 800 dekar store utbyggingsområdet på Revheim skal gi plass til 4000 boliger

Dette må Stavanger skaffe penger til

Boligbygging, tidlig innsats i barnehage og skole og omlegging av eldreomsorgen vil bli prioritert i neste års budsjett.