• Advokatene Øystein Hus og Kjetil Mjaaland representerer kvinnen som saksøker misjonsorganisasjonene. Omsorgssvikt er blant punktene som danner grunnlaget i hennes påstand om at organisasjonene er erstatningsansvarlige. Fredrik Refvem

- Arbeidsgiveransvaret gjelder fullt ut

Saksøkers advokat, Øystein Hus, ber retten se bort fra de enorme konsekvensene en dom mot misjonsorganisasjonene kan få.