• Pendling kommuner nettgrafikk.jpg Kjell Arvid Berge

Solas innbyggertall dobles i arbeidstiden

— De fem neste årene blir avgjørende for om vi klarer å løse pendlerproblemene, mener Sola-ordfører Ole Ueland (H).