• Det er lenge siden det gikk tog på Ålgårdbanen. Odd Pihlstrøm

Ålgårdbanen kan bli turvei

Sandnes kommune ønsker flere opparbeidede turveier langs Figgjovassdraget, men politikerne er uenige om Ålgårdbanen bør bevares som kollektivtrasé.