• Da dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes ble bygget var all togtrafikk mellom de to byene erstattet av buss for tog. I 2014 og 2015 blir det igjen flere perioder med full togstopp – og buss for tog mellom Stavanger og Klepp Stasjon. Pål Christensen

Jærbanen: Mye buss for tog i 2014

Forestående utskifting av signalanlegget mellom Stavanger og Klepp og andre oppgraderinger langs Jærbanen vil medføre flere perioder med full togstans i 2014.