• Ordførar Mons Skrettingland skal leia prosessen mot ny rådmann Tommy Ellingsen

På jakt etter ny rådmann

Er det eit utval av mest berre menn som skal bestemma kva slags rådmann Hå treng inn i framtida?