• En alvorlig uønsket hendelse har skjedd i kirurgisk divisjon ved Stavanger Universitetssjukehus. Helsetilsynet gransker nå saken.

SUS granskes etter alvorlig skade

Stavanger Universitetssjukehus har meldt en alvorlig, uønsket hendelse til Fylkesmannen og Statens helsetilsyn.