• Guttane kjørte fra Stavanger sentrum klokken 13.00, tok gamleveien til Sandnes videre til Ålgård. Pål Christensen

MC i sommersol

Årets Hog Run, det 20. i rekken, ble arrangert i dag. I overkant av 150 sykler møtte opp til årets tur.