• Rune Bertelsen i B&G, fra venstre, varaordfører Unn Therese Omdal, Ruth Evy Berglyd (Sp), Geir Poillestad (Sp) og ordfører Leif Erik Egaas studerer kartet over Eigestad. Arnt Olav Klippenberg

25 millioner i boks over en softis på Bens

Næringsområdet Eigestad ved E 39 er tre ganger så stort som Skurve, men har stått i stampe på grunn av en manglende avkjørsel. Nå er saken løst.