• Direktør Karl Georg Gundersen og informasjonsrådgiver Nina H. Sædberg ved bybanekontoret.

Bybanen ikke billigere enn buss

Det er ikke riktig at det vil være dobbelt så dyrt å drifte en bussløsning som bybane.