• Hodet til Gulliver kan havne i Klepp. Men først må kommunen si ja. Pål Christensen

Gullivers hode havner på kommunens bord

Før Gulliver-hodet flys til Jæren, må Arvid Mæland ha byggetillatelse fra Klepp kommune på plass.