Ap-leder vil ha fokus på tomtesalg

Sandnes kino er til salgs til høystbydende mens næringstomter fortsatt selges etter utvelgelsesmetoden. Bakgrunnen er «næringspolitiske hensyn».