Orgelkomité på Nærbø

På Nærbø har dei nyleg danna orgelkomité som skal stå i spissen for at den planlagde og etterlengta kyrkja får sitt sjølvskrivne orgel.