Tabber rammer psykiatrien

Brudd på byggesaksrutinene og informasjonssvikt mellom kommunale avdelinger fører til dårligere fritidstilbud i psykiatrien.