Misnøye med nytt skoletilbud

En klasse ved St. Olav videregående skole er misfornøyde med at undervisningstilbudet de får til neste høst. Nå har 15 elever undertegnet et brev til opplæringsavdelingen i fylket.