Fra fisk til hotell

I februar 2002 kan du trolig leie deg et rom for natten i lokalene som NorAqua AS nå forlater.