Drapssiktelsen ikke spekulativ

Forsvareren til den drapssiktede barnefaren sier han kan følge politiets argumentasjon for siktelsen, men at han er uenig i bevis-vurderingen.